::TheNewIran::

Fixing VPN accuonts

VPN Project

 • جاوید آزادی
 • 10/01/2012 13:06:00
 • $100
  :$0
  $100
 • 100%
  100%
 • Inside Iran

Brief Description of Project

Provide free VPN accounts to people inside Iran.

Expected Results

تا کنون بیش ۳۰۰۰ حساب رایگان وی پی‌ ان از طرف جنبش ایران فردا و نهاد مردمی به هموطنان داخل کشور هدیه شده است. از این تعداد در صد بسیار کمی‌ از پشتیبانان نهاد مردمی هستند در حالی‌ که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از کسانی‌ که مایلند پشتیبان نهاد باشند به وی پی‌ ان رایگان دسترسی‌ ندارند. هدف این پروژه این است که به هموطنانی که در حال حاضر حساب وی پی‌ ان دارند مهلت کافی‌ داده شود که در صورت تمایل به از نهاد پشتیبانی کنند. در صورت عدم تمایل حساب وی پی‌ ان آنها به هموطن دیگری که در نوبت مانده و مایل به پشتیبانی از نهاد میباشد به طور رایگان هدیه شود.

Questionnaire

Q - Estimated Project Start Date
A -
Q - Estimated Project End Date
A - March 30, 2013
Q - Project Results To-Date
A -

Group Coordinator

Group Coordinator
Iman Foroutan
# Name Type Upload Date Download Share