::TheNewIran::

Norway


arash mahdavi 01/22/2013 14:55:50
روز یکشنبه ۱۰ فوریه برابر با ۲۲ بهمن در اسلو ( نروژ) و در مقابل سفارت حکومت آخوندی در سالروز انقلاب خمینی  که منجر به همه این کشتارها و اعدامها و جنایتها شده است از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تجمع می‌کنیم

# Name Type Upload Date Download Share